Thursday @ Princeton, Nov 17th
 • 9:00 a.m.:
 • 9:30 a.m.: Jeremy Goodman (129 Peyton)
 • 10:00 a.m:
 • 10:30 a.m: Astro Coffee
 • 11:00 a.m.: Jenny Greene (001 Peyton)
 • 11:30 a.m: Ed Jenkins (115 Peyton)
 • 12:00 p.m.:
 • 12:15 p.m.: Thunch talk
 • 1:30 p.m.: Lunch?
 • 2:00 p.m.: Jim Stone (113 Peyton)
 • 2:30 p.m.: Eve Ostriker (136 Peyton)
 • 3:00 p.m.: Bruce Draine (108 Peyton)
 • 3:30 p.m.: Tea with graduate students
 • 4:00 p.m.: Matthew Kunz (126 Peyton)
 • 4:30 p.m.: Jeong-Gyu Kim (029 Peyton)
 • 5:00 p.m.: Anatoly Spitkovsky (123 Peyton)